Aktualności

Program Debaty

19 sierpnia 2016 r.

DZIEŃ PIERWSZY – CZĘŚĆ KONFERENCYJNA

 

Moderator: Dr Katarzyna Mysiak - Akademia Morska w Gdyni, Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich

 

9.00 – 10.00 Rozpoczęcie debaty, powitanie gości. Wystąpienia inauguracyjne, prezentacja uczestników.

10.00 - 10.15 Przedstawienie wniosków z czwartej edycji Debaty „Media a Turystyka”

10.15 – 12.00 Debata MEDIA A TURYSTYKA - część główna

12.00 - 12.15 Przerwa kawowa

12.15 - 14.15 Debata MEDIA A TURYSTYKA - cd.

14.15 - 14.20 Przerwa kawowa

14.20 – 14.45 Podsumowanie oraz wnioski Debaty „MEDIA A TURYSTYKA ”

 

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

15.45 – 18.00 „TURYSTYKA – NASZ WSPÓLNY CEL”. Spotkanie Dawida Laska - Wiceministra Sportu i Turystyki, Joanny Jędrzejewskiej – Debortoli – Dyrektora Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki z przedstawicielami Lokalnych Organizacji Turystycznych, Regionalnych Organizacji Turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz obiektów turystycznych.

Tematem spotkania będzie współpraca międzysektorowa oraz diagnoza obecnego stanu. 

Moderator: Jacek Janowski – Wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej - Polska Organizacja Turystyczna.

 

15.45 – 18.00 „SUPER POLSKA” – Spotkanie z Anną i Krzysztofem Kobus.

Anna i Krzysztof Kobusowie – fotografowie i dziennikarze, uwielbiający włóczęgę z dala od utartych szlaków, egzotyczne podróże oraz odkrywanie Polski. Autorzy serii książek dla National Geographic, ich zdjęcia zobaczyć można na stronie www.travelphoto.pl. Swoim doświadczeniem z rodzinnych podróży dalekich i bliskich dzielą się poprzez portal Małego Podróżnika www.malypodroznik.pl

(Sala ekspozycyjna I piętro)

 

 

20 sierpnia 2016 r.

DZIEŃ DRUGI – CZĘŚĆ WARSZTATOWA *

09.00 – 10.00 DZIAŁANIA PROMOCYJNE – PRAKTYKA A TEORIA. NOWOCZESNE SPOSOBY MARKETINGOWE. 

Dr Katarzyna Mysiak - Akademia Morska w Gdyni, Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich

 

10.05 – 11.05 SPOSOBY PROWADZENIA DIALOGU ORAZ KOMUNIKACJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ Z MEDIAMI. PRAKTYKA I OCZEKIWANIA. 

Dr inż. Marlena Prochorowicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki.

 

11.10 – 12.10 SREBRNA TURYSTYKA – NARZĘDZIA KOMUNIKACJI W PREZENTACJI OFERTY TURYSTYCZNEJ SENIOROM. 

Grażyna Busse – Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Łodzi.

Magdalena Poulain – Fundacja 2035 w Łodzi.

 

12.15 – 13.15 WSPÓLNY BAŁTYK, WSPÓLNA SPRAWA – WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO SUKCESU.

Jacek Janowski – Wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej - Polska Organizacja Turystyczna.

 

13.30 – 14.30 Przerwa

14.40 – 19.00 Study Tour

 

* udział w całodziennym szkoleniu dla członków Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest bezpłatny. Pozostali chętni proszeni są do uiszczenie opłaty w wysokości 20,00 zł.

Opłaty można dokonać w dniu szkolenia.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DEBATA MEDIA A TURYSTYKA 2016

13

 

11